VÅR AFFÄRSIDE OCH VISION

Nordkaps affärside är att tillhandahålla en modern och webbaserat treasury-plattform. Vår målgrupp är huvudsakligen fastighetsbolag, finansiella rådgivare och kommunal verksamhet.

Enkelheten och flexibiliteten i Nordkaps finansverktyg har bidragit till att vi har lyckats etablera oss i både Sverige och Norge på kort tid. Som en del av vår affärside jobbar vi nära våra kunder och partners i vår kontinuerliga utveckling för att täcka de behov en finans- och ekonomifunktion har.

Nordkaps vision är att bli den ledande webbaserade treasury-plattformen, där användarvänlighet, flexibilitet och marknadsinformation är i fokus. 

Nordkap siktar på att expandera utanför Norden med fokus på Europa under 2017.


Finansiella tjänster och systemlösningar blir allt mer beroende av varandra och med en välfungerande helhetslösning skapar JLL och Nordkap tillsammans ännu större kundnytta.
— Linus Ericsson, Head of Debt & Financial Advisory
I vår verksamhet som skuldrådgivare är det oerhört viktigt att ha tillgång till ett kraftfullt, stabilt och effektivt beslutsstöd. Nordkaps treasury system, med moderna gränssnitt och tidseffektiva lösning, ger oss den plattform vi behöver för att kunna leverera värde till våra kunder
— Björn Marksell, Partner NormFinans
Allt fler system och applikationer flyttas från lokala datorer och blir istället tjänster på internet. Fördelarna är framförallt att lösningarna är snabba att komma igång med och blir billigare eftersom de är mer skalbara och inte kräver dyra investeringar i hårdvara.
— Åke Berglund, Finanschef Fastighets AB Stenvalvet
Östersund kommunkoncern valde Nordkap som treasury-lösning för det användarvänliga gränssnittet, enkelheten i att komma igång och att Nordkap är bankoberoende. Vi kör Nordkap fullt ut och är mycket nöjda
— Sven-Ove Nilsson, Finanschef
Den stora fördelen är att vi sätter oss i ett helt annat förhandlingsläge gentemot banken
— Göran Lindesand, Finanschef Aranäs Fastigheter
Vi använder Nordkap för att vi anser att det är den optimala lösningen vid hantering av skuldportfölj, både med hänsyn till riskhantering och rapportering. Bergen Capital Management AS är rådgivare åt norska kommuner med totalt 45 miljarder NOK i lån och derivat under förvaltning.
— Gunnar Olseth, Partner Bergen Capital Management AS

NORDKAPS HISTORIA

  • Nordkap startas 2012 med fokus på realtidsinformation för derivatpriser.
  • Nordkap tar steget till att bli ett portfölj-verktyg för framförallt kommuner och fastighetsbolag 2014.
  • Nordkap lämnar betaversionen och den första kunden börjar använda Nordkap 2014.
  • Bonnier och NFT går in som investerare i Nordkap under 2015.
  • Nordkap etablerar partnerskap med Bergen Capital Managemet i Norge.
  • Nordkap etablerar partnerskap med Jones Lang Lasalle hösten 2016.
  • Nordkaps första användare i Storbritannien startar 2016.
  • Nordkaps VD väljs in som styrelsemedlem i den svenska intresseorganisationen Fintech association i januari 2017.