Värdeord 2018.png

På Nordkap tror vi på styrkan i att identifiera, definiera och agera utifrån företagets värderingar. Därför jobbar vi kontinuerligt med att ta fram, definiera och utvärdera den värdegrund vi som företag vill och ska grunda vårt arbete på. Samtliga anställda har varit med om att ta fram Nordkaps värdeord och den innebörd vi lägger i dem. I enlighet med våra värderingar vill vi dela med oss av dem och vad det är som driver oss. I takt med att Nordkap växer kommer vi utmana våra befintliga värderingar och med största sannolikhet också förändra dem och utveckla arbetet med dem. Exempel på processer och situationer där våra värdeord används är vid rekryteringar, beslut om arbetsmetoder, i möten med våra kunder och mycket mycket mer.