STANDARDRAPPORTER & EXPORTER I NORDKAP

Nordkap innehåller ett antal standardrapporter och exporter. Samtliga rapporter har ett antal olika urval och är möjliga filtrera, sortera och gruppera direkt i verktyget. Rapporterna går också att exportera till excel (för listor) och pdf (för bilder) för ytterligare bearbetning om man så önskar och behöver. För samtliga rapporter ingår också möjligheten att inkludera eller välja ut simulerad data samt valutahantering. Syftet med exporterna är att ge tillgång till ytterligare bearbetning och analys av organisationens data.

Treasury rapporter i Nordkap
 

FÖRFALLORAPPORT

Förfallorapporten ger en snabb inblick i hur ränta, amorteringar, avgifter och slutförfall ser ut under en given period. 
 

 

UPPLUPNA RÄNTOR

Upplupna räntor rapporten ger en inblick i hur upplupna räntor ser ut vid ett visst tillfälle.


 

 

BUDGETRAPPORT

Budgetrapporten hjälper användare att analysera räntekostnader under exempelvis kommande år eller perioder. Det är möjligt att välja att ta ut rapporten med refinansiering för inkluderade positioner samt skapa egna räntekurvor.

PORTFÖLJRAPPORT/NYCKELTAL

Portföljrapporten ger en snabb inblick i hur viktiga värden såsom snittränta, kapitalbindning, räntebindning, motpartsfördelning och duration ser ut för hela eller delar av portföljen.

 

MARKNADSRAPPORT

Marknadsrapporten ger realtidsinformation om risk i derivatportföljen. Här kan man utläsa sina över och undervärden i räntederivat samt förstå hur mycket dessa värden skulle påverkas vid ränteändringar i marknaden.

 

EXPORTER

Förutom att resultatet i standardrapporterna kan exporteras så kan all er data exporteras från Nordkap när ni helst önskar. De flesta exporter går till excel men för portföljrapporten kan ett flertal olika format väljas.