STANDARDRAPPORTER & EXPORTER I NORDKAP

Nordkap innehåller ett antal standardrapporter och exporter. Samtliga rapporter har ett antal olika urval och är möjliga filtrera, sortera och gruppera direkt i verktyget. Rapporterna går också att exportera till excel (för listor) och pdf (för bilder) för ytterligare bearbetning om man så önskar och behöver. För samtliga rapporter ingår också möjligheten att inkludera eller välja ut simulerad data samt valutahantering. Syftet med exporterna är att ge tillgång till ytterligare bearbetning och analys av organisationens data.

Treasury rapporter i Nordkap
 

FÖRFALLORAPPORT

Förfallorapporten ger en snabb inblick i hur ränta, amorteringar, avgifter och slutförfall ser ut under en given period. 
 

 

UPPLUPNA RÄNTOR

Upplupna räntor rapporten ger en inblick i hur upplupna räntor ser ut vid ett visst tillfälle.


 

 

BUDGETRAPPORT

Budgetrapporten hjälper användare att analysera räntekostnader under exempelvis kommande år eller perioder. Det är möjligt att välja att ta ut rapporten med refinansiering för inkluderade positioner samt skapa egna räntekurvor.

PORTFÖLJRAPPORT/NYCKELTAL

Portföljrapporten ger en snabb inblick i hur viktiga värden såsom snittränta, kapitalbindning, räntebindning, motpartsfördelning och duration ser ut för hela eller delar av portföljen.

 

MARKNADSRAPPORT

Marknadsrapporten ger realtidsinformation om risk i derivatportföljen. Här kan man utläsa sina över och undervärden i räntederivat samt förstå hur mycket dessa värden skulle påverkas vid ränteändringar i marknaden.

 

SKRÄDDARSYDDA RAPPORTER

Som Nordkap kund kan man även beställa våra mer övergripande finansrapporter och skräddarsy exempelvis kvartal och årsrapporter. Nedan är exempel på hur sidor från skräddarsydda rapporter kan se ut.

 
Anpassade rapporter i Nordkap
Anpassade rapporter i Nordkap