PANTBREV & FASTIGHETSADMINISTRATION

Med automatisk koppling till lantmäteriet från Nordkap kan kunden enkelt ladda hem sina fastighetsbeteckningar och tillhörande pantbrev som sedan kan ses i portföljvyn i Nordkap. Fastigheter och pantbrev kan sedan kopplas till finansieringar registrerade i Nordkap. Kunden kan rapportera på exempelvis över/under hypotek, LTV, vilka pantbrev ligger hos vilka banker etc. Detta kan göras på koncern-nivå och per respektive organisationsnummer.

Pantbrev och fastighetsadministration