ALLA TYPER AV POSITIONER I SAMMA VY

I Nordkap kan du enkelt och smidigt få total kontroll på alla typer av positioner som ert företag hanterar. Det går att bygga egen portföljstruktur, redigera, importera/exportera och sortera sin data för att passa rapportering, uppföljning och analys. Påminnelsefunktion och möjlighet att simulera sin data ingår i verktyget. Nedan ser du ett urval av de olika typer av positioner användare får tillgång till i Nordkap. Givetvis går det även att registrera pantbrev, borgensåtaganden, obligationer och internlån.

Portföljvy i Nordkap
 

Lån

Lån registreras med de parametrar som olika låneinstitut använder sig av. Funktioner som räntegolv, koppling till pantbrev och kreditfaciliteter är möjliga att använda för sina lån.

 

Certifikat

Certifikat registreras som en egen typ av position i Nordkap. För certifikat får användaren ange kurs eller yield och certifikaten kan såväl som övriga positioner återsökas via rapporter i Nordkap. Läs mer här.

 

BYGGKREDITIV

Byggkreditiv registreras som en egen typ av position i Nordkap. Villkor för lyft sätts på byggkreditivet och ärvs av respektive angivet lyft. Byggkreditiven och dess lyft kan sedan följas upp i relevanta rapporter.

RÄNTEDerivat/Swappar

Räntederivat/swappar registreras enkelt i Nordkap för både fast och rörlig ränta i samma vy. Marknadsvärde exlusive och inklusive upplupen ränta ges alltid i realtid.  

 

Kreditfaciliteter

Hanterar er organisation kreditramar, kreditfaciliteter, lånelöften och liknande så är funktioner Kreditfaciliteten användbar för er. Kreditfaciliteterna kan kopplas till lån som finns registrerade i Nordkap.

 

OBLIGATIONER

Nordkap kommer inom kort att stödja registering av Obligationer i en egen process. Läs mer här. För mer information om kommande funktionalitet kan du kontakta vår support på support@nordkap.se.