Varning för driftstörning 15/3

OE5ME30.jpg

Vi har fått information om att det kan uppstå störningar i åtkomsten till app.nordkap.se från vår serverleverantör. Upplever du problem maila då oss på support@nordkap.se så kommer du att få direkt information från oss om vad som händer. 

Vi får löpande rapportering var 30 minut och så snart vi har ett besked om lösning eller att att allt fungerar som det ska igen kommer vi uppdatera denna newsfeed.