PRAO - en investering i framtiden!

Tar ert företag emot PRAO elever?

Det finns många argument emot… “vi har inte tid”, “vi vet inte vad vi kan lämna över för jobb”, “det är så länge kvar tills de kommer ut i arbetslivet”….

På Nordkap tänker vi inte så. Vi anser att vi alla bör ta vårt sociala ansvar och investera lite av vår tid i kommande generation. Den tid vi avsätter får vi dessutom tillbaka både i faktisk arbetsinsats men också möjligheten att visa upp vår bransch, vårt företag och kanske också kunna inspirera till att fler tjejer väljer att utbilda sig till utvecklare.

Vi ser det som ett sätt att tänka långsiktigt och hållbart även om vi verkar i en en bransch med snabb framfart och korta planeringscykler.

Vi vill denna gång tacka Agnes som spenderat sin PRAO-vecka från årskurs 9 på Nordkap. Det har varit ett nöje att ha henne hos oss.

Vill ni veta hur hennes vecka var kan ni titta på den video som hon satt samman.