Fintech störst inom tech-finansiering under 2017

Att Fintech är hett råder det inget tvivel om. I en sammanställning från Nordic Tech List gick den största delen av tech-investeringar i Sverige till Fintech-området både gällande antal transaktioner och i värde.  Den fullständiga rapporten kommer publiceras inom några månader men de detaljer som redan finns släppta kan läsas här