Nordkap stöttar organisationen "Aktiv skola"

Nordkap är en av de många företag som valt att stötta organisationen "Aktiv skola" då vi månar och tycker att våra barn och den kommande generationen är viktig och behöver allt stöttning den kan få.

Om Aktiv Skola:

"Vi anser att det behövs en samlande kraft som aktivt kan arbeta för att skapa en bättre skola i Sverige. Vi har samlat flera organisationer under Aktiv Skolas vingar med sikte på att skapa ett heltäckande program. Vi börjar med att fokusera på miljö, mobbning, hälsa och droger och missbruk. Sådant som är för viktigt för barnens inlärning för att bli bortprioriterat på grund av ekonomi. Vi vill bidra med kunskap och aktuellt material inom alla dessa områden, och förser redan i dag Sveriges alla skolor med utbildningsmaterial."

Läs mer här