KTH studenter i samarbete med Nordkap

Under våren har två studenter från KTH Carl-Johan Dahlman and Magnus Lundmark samarbetat med Nordkap för sitt examensarbete. Rapporten som nu går att läsa på KTH´s hemsida har den svenska titeln "Differential privacy och maskininlärning: Beräkning av sensitivitet med genererade dataset"

Läs rapporten i sin helhet här   

Carl-Johan Dahlman

Carl-Johan Dahlman

Magnus Lundmark

Magnus Lundmark