Förändrade värderingsmöjligheter i Nordkap

Värdering av swappar i Nordkap

Den marknadsdata som levereras i Nordkaps grundpaket via vår dataleverantör Millistream stödjer tyvärr inte längre värderingar av SEK-swappar som är längre än 10 år.  För de organisationer som har behov av swapvärderingar som är längre än 10 år finns möjligheten att teckna ett separat avtal med annan dataleverantör som kan tillhandahålla den önskade datan. Ett exempel på en sådan leverantör är Six. Den data er organisation  får tillgång till via ett separat avtal kan sedan användas för värderingar i Nordkap. Observera att om er organisation väljer att lägga till ytterligare data i Nordkap tillkommer viss ledtid för konfigurering av Nordkap. Har er organisation redan avtal med till exempel Six hjälper vi er gärna att utvärdera om det kan användas för analys i Nordkap. För ytterligare information kontakta support@nordkap.se