Nordkap lanserar användarförening

Nordkaps användarförening

Under december månad lanseras Nordkaps användarförening. Syftet med användarföreningen är att sammanföra användare för erfarenhetsutbyte för att upprätthålla ett kundnära samarbete och optimera den fortsatta utvecklingen av Nordkaps produkter och tjänster. Användarföreningen får en styrelse sammansatt av ett urval av Nordkaps kunder och partners och de skall verka för att optimera användarbarheten och nyttan med Nordkap, genom att:

•Förmedla kunskap och information om Nordkaps produkter och tjänster.
•Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.
•Delta i planerings och prioriteringsarbetet tillsammans med Nordkaps produktavdelning. 

 

Urvalskriterier för styrelsen

Aktivt användande

Deltagarna behöver ha ett aktivt användande av produkten, helst skall slutanvändarna finnas representerade, så att feedbacken blir se detaljera och konstruktiv som möjligt.

Intressegrupper/ Brancher

Sammansättningen av styrelsen är optimalt en mix av olika intressegrupper.  Deltagare från fastighetssektorn skall finnas med, men optimalt om även andra sektorer finns representerade så som den kommunala sektorn.

Funktioner/ Positionstyper

Önskvärt är att användarna ska jobba med , eller har kunskap om de olika positionstyperna. Ett extra plus är om  de hanterar ex. internlån, valutahantering, pantbrev och fastighetsadministration och har en omfattande koncernstruktur.

 

Styrelsemedlemmar

  • Fredrik Elliot, Finansanalytiker, Kungsleden Fastighets AB
  • Helena Delvén, Finansassistent, Klövern AB
  • Helene Holmqvist, Finans, Fabege AB
  • Mikael Andersson, Finanschef, Humlegården AB
  • Cecilia Sillanpää, Finance & Business Controller, HSB Projektpartner
  • Morten Furholm, Förvaltare, Bergen Capital Management AS
  • Representant från Stena Fastigheter AB

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla ditt intresse för framtida styrelsearbete kan du kontakta Malin Sundberg på Nordkap.