Frukostseminarium på Nordkap

Nordkap fortsätter anordna frukostseminarium i Nordkaps lokaler i Centralstationen i Stockholm. Även denna gång anordnades det tillsammans med EY och Accountor. Tillskott vid det senaste frukostseminariumet var också JLL som bland annat informerade deltagarna om hur kreditmarknaden ser ur.

Är du intresserad av att delta på kommande frukostseminarium kan ni meddela ert intresse här eller hålla koll på vår hemsida eller LinkedIn sida för uppdateringar.