REALTIDSINFORMATION FRÅN RÄNTEMARKNADEN

Nordkaps kunder kan se och analysera med ränteswap-priser i realtid, både för prissättning av nya swappar likväl som att omstrukturera en befintlig swap. Detta görs genom att ange ett antal parametrar som långivare använder vid beräkning och Nordkap räknar sedan ut priset med realtidsinformation. Detta hjälper kunder både i analyssyfte men också i förhandlingar och diskussioner med motparter. Nordkap ger även en snabb överblick av marknadsinformation i olika diagram.

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 12.31.11.png
 

OMSTRUKTURERA RÄNTEDERIVAT

Nordkap hjälper kunden att räkna på omstruktureringar. Detta kan vara en komplicerad process särskilt med tanke på att priserna i marknaden är rörliga. Eftersom Nordkap hämtar realtidsinformation kan man på ett enkelt sätt räkna på omstruktureringar på samma sätt som sin motpart.

PROGNOSTISERA RÄNTEKOSTNADER

Marknadskopplingen i Nordkap möjliggör även att räkna med implicita räntor. Dessa kan sedan appliceras i Nordkaps budgetrapport, som ingår i standardrapportpaketet, för vidare analys.

Prognostisera räntekostnader i Nordkap
Omstrukturera räntederivat i Nordkap