Integritetspolicy - Nordkap AB

 

Välkommen till Nordkaps sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.


Vad är GDPR

Den 25:e maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och påverkar alla företag som samlar in, processar, lagrar och sprider uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till en individ, både strukturerad och ostrukturerad data (t.ex. e-post). 

 

Skillnaden mellan PUL och GDPR kan kort beskrivas som att företag inte längre har rätt att äga personuppgifter utan nu bara lånar dem och att företagen måste visa på vad de använder personuppgifterna till.

 

Dataskyddsförordningen gäller enbart fysiska personer, ej juridiska, där databehandling sker inom EU. Juridiska personer utanför EU som bedriver verksamhet inom EU träffas dock också av den nya förordningen.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig så som personuppgifter är uppgifter om dina inloggningsuppgifter, ditt namn, din titel, din e-postadress, din företagsadress, ditt företags IP-adress, ditt telefonnummer och ev. personuppgifter som kan förekomma i meddelandetext du valt att skicka till oss. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida cookie policy på hemsidan.

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtal eller en intresseavvägning.

För att Nordkap skall kunna fullfölja sitt avtal mot sina kunder och samarbetspartners om tillgång till våra tjänster, för att vi skall kunna informera dig om aktuella och viktiga händelser kring systemet samt att vår servicedesk skall kunna komma i kontakt med dig vid eventuella frågeställningar.

 

Varifrån inhämtas dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du delar med oss när

 • du beställer tjänsten
 • du använder app.nordkap.se
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av tjänsten
 • du anmäler dig till någon av våra utbildningar eller events
 • du har en fråga och/eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
 • du kontaktar oss via mail
 • du använder någon av våra webwidgets
 • du anmäler dig till nyhetsbrev
 • du följer oss på sociala medier
 • du lämnar dina uppgifter i något formulär på vår hemsida
 • du har ingått i en process för att bli kund/partner/leverantör till oss
 • du har ingått en rekryteringsprocess med oss

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, om det inte är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster och uppfylla våra avtal. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa biträden har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte än utförande av sitt uppdrag att sköta nedan system för vår räkning. 

 

Företaget Upsales AB, driftar och supporterar Nordkaps CRM system, där dina uppgifter lagras.

 

Företaget Basefarm AB, handhar Nordkaps IT miljö genom att leverera, underhålla, drifta och supportera bolagets IT-struktur.

 

Företaget Scrive AB, driftar och supporterar Nordkaps avtalssystem där loggning av dina ev. granskningar och signeringar av avtal lagras.

 

Företaget Zendesk Inc (Privacy shield), driftar och supporterar Nordkaps servicesystem, där dina ev. förfrågningar kring Nordkap lagras.

 

Företaget Google Inc (Privacy shield) som levererar, driftar och supporterar bolagets mailprogram samt analys av hemsidesdata. För utestående tillgång till information om din IP-adress, se även vår Cookie policy.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi skall kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, har rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

 

Om du skulle har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på e-post info@nordkap.se alt. per telefon +46 8 649 55 50.