BOKFÖRINGSKOPPLING 

Integration mellan Nordkap och kundens bokföringssystem görs genom manuell eller automatiserad filöverföring. Existerande filformat för överföring av data är är SIE4,  XIF-fil samt läsbar textfil. För mer information om hur din organisation kan skapa en integration mellan Nordkap och befintligt bokföringssystem, samt för mer detaljerad specifikation av önskad integrationslösning vänligen kontakt Nordkap på info@nordkap.se.

Uttag av fil från Nordkap
Bokföringskoppling Nordkap ekonomisystem