Utifrån Nordkaps vision att bli den ledande molnbaserade treasury-plattformen sätter vi fokus på användarvänlighet, flexibilitet och marknadsinformation. Nordkap tillhandahåller funktioner för både treasury-management men vi satsar också på analys, trender och benchmark-data. Detta är något vi tror kommer förändra beteendet både hos de som önskar finansiering men också de som erbjuder detsamma. Läs mer om Nordkaps olika moduler och användningsområden nedan eller ladda ner vårt produktblad.

 
 

PORTFÖLJ

I Nordkaps treasury system kan man enkelt och smidigt få kontroll på sina olika typer av finansieringar, så som lån, ränteswappar, certifikat och kreditfaciliteteter. Det är enkelt att bygga egen portföljstruktur, redigera, importera, exportera och sortera sin data för att passa rapportering och analyser. För att se exempel på hur översikten kan se ut 

Läs mer →

 
 

RAPPORTER & EXPORTER

Nordkap har ett paket med standardrapporter och exporter för våra användare att nyttja. Rapporterna är framtagna tillsammans med våra kunder och partners för att täcka det rapporteringsbehov som de flesta organisationer har behov av. Det är möjlighet att ta fram nyckeltal, upplupna räntor, förfallna betalningar, räntor,  amorteringskostnader, budget, marknadsinformation samt få en riskanalys.

Som Nordkap kund kan man även ta del av våra mer övergripande finansrapporter och skräddarsy exempelvis kvartal och årsrapporter. 

Läs mer →

 
 
 

MARKNAD

Nordkap är det enda treasury-systemet som kan erbjuda realtidsinformation från räntederivatmarknaden, vilket innebär att vi tillhandahåller funktioner för bland annat prissättning och omstrukturering av ränteswappar. Detta ger våra kunder unik information att använda i sina analyser av marknaden samt utjämna bankernas informationsövertag vid affärsavslut. 

Läs mer →

 

PANTBREV & FASTIGHETSADMINISTRATION

I Nordkap finns funktionalitet som förenklar och effektiviserar hanteringen av pantbrev och fastighetsadministration kopplat till finansiering. Det är möjligt att själv registrera eller välja att importera sina fastighetsbeteckningar och pantbrev till Nordkaps treasury-system. Nordkap ger möjligheten att med automatik läsa in pantbrevs- och fastighetsinformation från Lantmäteriets databas.

Läs mer →

 

BokföringSFILER

Användare av Nordkaps treasury-system har möjlighet att sätta upp regelverk samt att själva ta ut bokföringsfiler som sedan kan läsas in i kundens bokföringssystem. Från Nordkap levereras bokföringsinformation om förfallna betalningar, amorteringar, slutförfall, utbetalningar och upplupna händelser för samtliga typer av finansieringar så som lån, certifikat, ränteswappar och kredifaciliteter. 

Läs mer