Utifrån Nordkaps vision att bli den ledande webbaserade treasury-plattformen sätter vi fokus på användarvänlighet, flexibilitet och marknadsinformation. Läs mer om respektive Nordkaps olika användningsområden nedan.

 
 
 

PORTFÖLJ

I Nordkap kan man enkelt och smidigt hålla koll på sina positioner. Man kan bygga portföljstruktur, redigera, importera/exportera och sortera sin data för att passa rapportering etc. För att se exempel på hur översikten kan se ut se nedan.

Läs mer 

 
 

RAPPORTER

Nordkap har ett paket med standardrapporter för våra användare att välja bland. Dessa rapporter är framtagna tillsammans med våra kunder och partners för att täcka ett grundläggande rapporteringsbehov. Nedan kan ni läsa mer om möjligheten att ta fram nyckeltal, upplupna räntor, räntor,  amorteringskostnader, budget, marknad och riskanalys.

Som Nordkap kund kan man även ta del av våra mer övergripande finansrapporter och skräddarsy exempelvis kvartal och årsrapporter. 

Läs mer

 
 
 

MARKNAD

Nordkap är den enda treasury lösningen med realtidsinformation från räntederivatmarknaden. Detta innebär att vi kan tillhandahålla funktioner för att hjälpa våra kunder i analys av marknaden samt utjämna bankernas informationsövertag vid affärsavslut. 

Läs mer

 

PANTBREV OCH FASTIGHETSADMINISTRATION

I pantbrev & administration kan kunden registrera sina fastighetsbeteckningar och pantbrev. Detta kan registreras manuellt eller hämtas automatiskt från lantmäteriets databas.

Läs mer

 

INTEGRATION

Nordkap kan integreras mot våra kunders bokföringssystem. Nordkap levererar bokföringsinformation om förfall, amorteringar, slutförfall, utbetalningar och upplupna händelser för samtliga typer av positioner i Nordkap som lån, certifikat, ränteswappar och kredifaciliteter. 

Läs mer