"We create insights through data by offering a best in class treasury solution"

Nordkap erbjuder en webbaserad treasury-plattform, en så kallad Software as a Service (SaaS). Nordkap kräver ingen installation hos kunden och dess användare och i kombination med det användarvänliga gränssnittet skapar detta ett mycket kostnadseffektivt finansverktyg som levererar den funktionalitet kunden behöver. På en kort tid har Nordkap etablerat sig i Sverige och Norge som den ledande webbaserade treasury-plattformen. Nordkaps ambition är att förädla och vidareutveckla vårt finansverktyg, kunna erbjuda våra kunder delning av benchmarkdata samt växa både i Norden och Europa.

 

OM NORDKAP

Presentation om vår organisation, vår vision, våra mål och hur du kommer i kontakt med oss.

Läs mer →

JOBBA PÅ NORDKAP

Nordkap växer och vi söker ständigt duktiga och drivna personer för att stärka upp vår organisation. 
 

Läs mer →

OM LÖSNINGEN

Vill du veta mer om Nordkaps funktionalitet och se hur vårt användarvänliga gränssnitt ser ut.

Läs mer →

 NYHETER

Här hittar du nyheter om vårt verktyg, organisation och vår omvärld.
 

Läs mer →